Libya Slave Trade

Ngibhala lencwadi inhliziyo yami inomgodi ongafunga ukuthi wambiwa ngegejambazo.