Rainbow Chicken

The department says the source of listeriosis could have been found sooner, but food companies refused to cooperate.
Country Bird CEO: "Rich or poor, we love chicken, and it just distorts our market."
Kubalulekile ukuthi kungabi yingqephu ehamba phambili, kodwa akube yindlela lenkulumo Yesimo Sezwe, ukuthi izidingo zabantu zifezeka kanjani, futhi nini.